Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης των ψηφιακών αντικειμένων

  1. Με τον όρο «αντίτυπο-τεκμήριο» νοείται κάθε μια από τις ψηφιακές όντότητες που δημοσιεύονται στον παρόν ιστότοπο.
  2. Τα αντίτυπα-τεκμήρια που περιέχονται στην ιστοσελίδα του "Ψηφιακού Αρχείου Κιμώλου" με ηλεκτρονική διαύθυνση http://archive.odigitria.net,  υπόκεινται στην κατηγορία πνευματικών δικαιωμάτων η οποία αναγράφεται στην σελίδα του κάθε ενός αντιτύπου-τεκμηρίου.
  3. Εφόσον δεν αναγράφεται η ψηφιακή πηγή του εκάστοτε αντιτύπου-τεκμηρίου, τότε ο Σύνδεσμος των απανταχού Κιμωλιών "Η Οδηγήτρια" είναι αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επί του ψηφιοποιημένου αντιτύπου-τεκμηρίου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα.
  4. Στην περίπτωση που αναγράφεται η ψηφιακή πηγή του εκάστοτε αντιτύπου-τεκμηρίου, τότε ισχύουν οι όροι χρήσης της ψηφιακής πηγής από την οποία αντλήθηκε το τεκμήριο.
  5. Εφόσον η χρήση για την οποία προορίζεται το αντίτυπο-τεκμήριο αφορά έκδοση (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή κ.λπ.) ο χρήστης υπόσχεται να δωρίσει ένα αντίτυπο-τεκμήριο του μέσου στο Σύνδεσμο των απανταχού Κιμωλιών "Η Οδηγήτρια".
  6. Κάθε αντίτυπο-τεκμήριο, από την χρονική τιγμή που θα γίνεται προσιτό στο δημόσιο κοινό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή μη (ηλεκτρονικό, ψηφιακό, αναλογικό) θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει ένδειξη στην οποία θα αναφέρεται ευκρινώς ως πηγή προέλευσης το "Ψηφιακό Αρχείο Κιμώλου - Σύνδεσμος των απανταχού Κιμωλιών Η Οδηγήτρια", η συλλογή από την οποία προέρχεται το αντίτυπο, ο υπερσύνδεσμος (το url της ιστοσελίδα του αντικειμένου) και τα πλήρη στοιχεία αυτού, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται οι όροι χρήσης της ψηφιακής πηγής από την οποία αντλήθηκε το αντίτυπο-τεκμήριο.
  7. Ο Σύνδεσμος των απανταχού Κιμωλιών "Η Οδηγήτρια" δεν προσφέρει αντίτυπα σε διαφορετική ψηφιακή ανάλυση ή ποιότητα από αυτήν που είναι ήδη διαθέσιμη.