ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
διαδρομές στη φύση

Dublin Core

Τίτλος

ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
διαδρομές στη φύση

Περιγραφή

Εγχειρίδιο που εκπονήθηκε, στο πλαίσιο της δράσης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου με Λ.Τ. Κιμώλου

Δημιουργός

Γυμνάσιο Κιμώλου

Πηγή

Εκδότης

Γυμνάσιο Κιμώλου

Ημερομηνία

2004

Συνεισφέρων

Β. Παράβας
Κ. Αναγνωστοπούλου
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ
Γυμνάσιο Κιμώλου

Δικαιώματα

Γυμνάσιο Κιμώλου