Εικ. 2 A, B: Όψεις φιδιού του είδους Έρυξ (Eryx jaculus), υποείδους Eryx jaculus turcica, από το νησί Πολύαιγος στις Κυκλάδες. Εικ. 1: Σαύρα του είδους λιακόνι ή Χαλκίδης ο οσελοτωτός (Chalcides ocellatus)

reptiles.jpg

Dublin Core

Τίτλος

Εικ. 2 A, B: Όψεις φιδιού του είδους Έρυξ (Eryx jaculus), υποείδους Eryx jaculus turcica, από το νησί Πολύαιγος στις Κυκλάδες. Εικ. 1: Σαύρα του είδους λιακόνι ή Χαλκίδης ο οσελοτωτός (Chalcides ocellatus)

Θέμα

Φυσικό περιβάλλον

Δημιουργός

OLIVIER, Guillaume Antoine

Πηγή

Ημερομηνία

1801

Συνεισφέρων

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Δικαιώματα

public domain

Γλώσσα

Γαλλικά

Αναγνωριστικό

Σελίδα 16

Κάλυψη

Τουρκία
Ελλάδα