Ενημερωτικά Φυλλάδια

Dublin Core

Τίτλος

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Collection Items

Φυλλάδιο με πρόσκληση σε διήμερη εκδρομή στην Κίμωλο - Μάιος 1992
Εκτυπωμένο τρίπτυχο φυλλάδιο που περιλαμβάνει πρόσκληση σε διήμερη εκδρομή στην Κίμωλο - Μάιος 1992, γενικές πληροφορίες για την Κίμωλο και φωτογραφίες από την Κίμωλο.

Κίμωλος - Ο τόπος - Οι εκκλησίες - Η Οσία Μεθοδία
Αυτή η σύντομη θρησκευτική παρουσίαση της Κιμώλου είναι η δεύτερη,
επικαιροποιημένη έκδοση στην Ελληνική γλώσσα και η πρώτη στην Αγγλική.
Όπως επισημάναμε και στην προηγούμενη έκδοση (Οκτώβριος 2008, Κοινότητα Κιμώλου) για την…
View all 3 items

Collection Tree