Η νήσος Πολύαιγος ή Πόλυβος κοντά στην Κίμωλο

polino2.jpg

Dublin Core

Θέμα

Φυσικό περιβάλλον

Περιγραφή

Πρωτότυπος τίτλος De Santorin à Milo. Polinos.

Δικαιώματα

public domain

Αναγνωριστικό

Σελίδα 74

Κάλυψη

Κυκλάδες
Ελλάδα