Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος: Κίμωλος

Dublin Core

Περιγραφή

Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος : Κίμωλος μεθ' ενός γεωγραφικού πίνακος και δυο εικόνων / Αντωνίου Μηλιαράκη.

Εκδότης

Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου

Ημερομηνία

1901

Γλώσσα

Ελληνικά