Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Συνεισφέρων είναι ακριβώς "<p>Πανεπιστήμιο Κρήτης</p>
    <p><a href="http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/c/1/metadata-01-0001161.tkl" title="http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/c/1/metadata-01-0001161.tkl" target="_blank" rel="noreferrer">http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/c/1/metadata-01-0001161.tkl</a></p>
    <p></p>"

downloaded.all.compress.pdf
Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος : Κίμωλος μεθ' ενός γεωγραφικού πίνακος και δυο εικόνων / Αντωνίου Μηλιαράκη.
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2