Εγγραφή

Αίτηση Εγγραφής Χρήστη στο Ψηφιακό Αρχείο Κιμώλου. Αφορά αποκλειστικά τα Ταμειακός Εντάξει Μέλη του Συνδέσμου των Απανταχού Κιμωλίων «Η Οδηγήτρια» και ενεργοποιείται έπειτα από επαλήθευση των στοιχείων. Παρέχει πρόσβαση σε αρχεία του Συνδέσμου όπως Πρακτικά Δ.Σ, Πρακτικά Γ.Σ., αλληλογραφία κλπ.

Το όνομα χρήστη πρέπει να αποτελείται από 30 ή λιγότερους χαρακτήρες. Τα κενά διαστήματα δεν επιτρέπονται.

Όνομα, όπως θα πρέπει να εμφανίζεται στον ιστότοπο